درباره ی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین، با مدیریت بخش خصوصی از سوی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری خود را در صنعت واسطه گری های مالی و پولی و دیگر بازارهای مالی مانند اوراق تنوع داده است. هم اکنون این شرکت به عنوان بازوی اجرایی گروه در بخش سرمایه گذاری های کوتاه مدت فعالیت دارد.

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

روند تغییرات سود خالص و سود تقسیم شده

طی آخرین گزارش مالی سوددهی شرکت در سال اخیر 105% رشد داشته است

  • سود خالص(میلیون ریال)
  • سود تقسیم شده(میلیون ریال)

وبسایت های مرتبط با شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

آخرین اطلاعیه ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

شركت: سرمايه گذاري وثوق امین (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل مرکز آموزشی... ادامه مطلب