درباره ی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین، با مدیریت بخش خصوصی از سوی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری خود را در صنعت واسطه گری های مالی و پولی و دیگر بازارهای مالی مانند اوراق تنوع داده است. هم اکنون این شرکت به عنوان بازوی اجرایی گروه در بخش سرمایه گذاری های کوتاه مدت فعالیت دارد.

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

روند تغییرات سود خالص و سود تقسیم شده

طی آخرین گزارش مالی سوددهی شرکت در سال اخیر 105% رشد داشته است

  • سود خالص(میلیون ریال)
  • سود تقسیم شده(میلیون ریال)

وبسایت های مرتبط با شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

آخرین اطلاعیه ها

در ۲۶۷ هزار دفعه انجام شد: مبادله بیش از ۹۴۰۰ میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 881 واحد افزایش به رقم 196084 رسید. شاخص بازار اول با 1077 واحد افزایش به 146500 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 248 واحد کاهش رقم 380801 واحد را تجربه کرد. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را توسعه معادن... ادامه مطلب