نویسنده simyadmin

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – نوبت دوم صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شركت: سرمايه گذاري وثوق امین (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 در سالن کنفرانس [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شركت: سرمايه گذاري وثوق امین (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/08/05 در سالن کنفرانس شرکت [...]

ادامه مطلب...