نویسنده simyadmin

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

شركت: سرمايه گذاري وثوق امین (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل مرکز آموزشی [...]

ادامه مطلب...