هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده اند.

محمد مهدی زردوغی

 • سمت : رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از: شرکت اندیشه افراز شرق (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جامی

مهدی محمد کریمی

 • سمت : عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)
 • تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه کذاری

سیدحسام الدین عبادی

 • سمت: نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از: شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
 • تحصیلات: کارشناسی صنایع
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا

مجتبی احمدی

 • سمت: عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از: شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)
 •  تحصیلات:کارشناسی ارشد حسابداری
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

سیونه قلی پور

 • سمت : عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از : شرکت آرین دوچرخ (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • سوابق: کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری امید