تاریخچه

تاریخچه شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

‍۱۳۸۳

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین در سال ۱۳۸۳ به عنوان شرکت سهامی عام تاسیس شد.

۱۳۹۲

در سال ۱۳۹۲، در فهرست شرکتهای بازار پایه فرابورس ایران در گروه واسطه گری های مالی و پولی درج شد.

۱۳۹۳

در سال ۱۳۹۳، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سهام مالکیت شرکت را از گروه بهمن خریداری کرد.

۱۳۹۷ تاکنون

با بکار گیری از ظرفیتهای  مناسب هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنعتی، در راستای خلق ثروت برای سهامداران خود تلاش می نماید.