ترکیب سهامداران

تركيب سهامداران

بيش از ۲۱۰۰ نفر شخصيت حقيقي و حقوقي سهامدار شركت می باشند.

تركيب سهامداران با مالکیت اصلی (درصد)

  • شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
  • شرکت ترکویزپارتنرزلیمیتد
  • شرکت تورکوایزتریدنگ لیمیتد
  • شرکت تور کوایز گروپ لیمیتد
  • شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
  • سایر سهامداران حقیقی